Klemensson Machining AB

Referenser

Idag är Klemensson Machining AB ett ungt företag men har fått stor framgång på grund av kunders nöjdhet. När vi till och med får rekommendationer av befintliga kunder till nykunder så vet vi att vi är på rätt väg.

Klemensson Machining AB har hjälp automationsfirmor att tillverka och montera kompletta verktyg till Svenska biltillverkare sedan 2017. Verktyg som skall användas hundratals gånger varje dag, detta kräver att våra reservdelar och system har rätt kvalité.

Genom att vara ett stöd för mekaniska verkstäder till att leverera kompletta system till slutkunder genom en kvalitétssäkrad arbetsprocess kan vi leverera det kunder eftersöker hos en helhetsleverantör.

Ett samarbete med stora konstruktionsbolag såsom ÅF Robotic Engineering anser vi vara ett styrkebevis att vi kan leverera en kvalité som kunder med höga krav ställer.

ISO certifierat

För att visa att ständiga förbättringar är rätt väg att nå framgång och kvalité har vi valt att certifiera oss. ISO 9001:2015 ett kvalitétssystem för att upprätthålla jämn kvalité men också ISO 14001:2015 för att förbättra vår hantering av miljön inom automationsindustrin.

Vår miljövision är att reducera antalet flygmil/försändelse och att våra interna transporter ska inom 3 år vara fri från fossila bränslen.

certifikat