Klemensson Machining AB

Om oss

År 2015 startades den enskilda firman Klemenssons Konsulttjänster, sedan 2018 Klemensson Machining AB. Vi är ett konstruktions- och teknikföretag med inriktning mot tillverknings- och automationsindustrin. Verksamheten bestod och består i att: planera, koordinera och konstruera produkter åt mekaniska verkstäder för att i sin tur möjliggöra deras egna kundåtaganden.

Klemensson konsulttjänster fick år 2016 en kundförfrågan om att importera råmaterial från Kina för verktygstillverkning och i samband med det uppstod behovet av CE-märkning av produkter.

Beslutet att tillhandahålla CE-märkning enligt maskindirektivet åt våra kunder var ett naturligt val och ytterligare ett steg i vår utveckling.

Klemensson Machining AB är dotterbolag till Klemensson Holding AB där även Klemensson Consulting AB ingår.

En ny maskin skall tillverkas och CE-märkas enligt ”Maskindirektivet – 2006/42/EG” och gällande standarder. När maskinen sedan har ställts på plats skall den även uppfylla ”AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning”.

DSC0009