Klemensson Machining AB

63 (1)

3D-printing

Klemensson Machining har sedan start haft visionen att bli en av de första på marknaden som levererar 3D-printade detaljer till automationsindustrin, och då framförallt inom fordonsindustrin. Med vår första investering Hösten 2018, i en plastkomposit printer, kan vi nu 3D-printa detaljer som har 20% högre sträckgräns än aluminium och är lättare än aluminium.

Vi tror att inom några år kommer 3D-printing att ta stora andelar av marknaden inom automationsindustrin där människan med hjälp av verktyg skall hantera slutprodukten.

Kompetensen att modifiera 3D-underlag direkt från kunderna gör att vi kan minimera kundens arbete vid förbättringar och korrigeringar.