Klemensson Machining AB

3D-printing

Vår 3D-printer använder en plastbas som sedan kan förstärkas med: kolfiber, kevlar, glasfiber, eller högtempererad glasfiber. Detaljerna tillverkas i vår produktionslokal.

3D-printing

Our 3D printer uses a plastic base that can then be reinforced with: carbon fiber, kevlar, fiberglass, or high-temperature fiberglass. The details are manufactured in our production premises.
63 1

3D-printing

From the start, Klemensson Machining has had the vision of becoming one of the first on the market to deliver 3D-printed details to the automation industry, and especially in the automotive industry. With our first investment in the Autumn 2018, in a plastic composite printer, we can now 3D-print details that have a 20% higher yield strength than aluminum and are lighter than aluminum.

We believe that within a few years, 3D printing will take large shares of the market in the automation industry, where people will use tools to handle the end product.

The ability to modify 3D data directly from customers means that we can minimize the customer’s work on improvements and corrections.

63 (1)

3D-printing

Klemensson Machining har sedan start haft visionen att bli en av de första på marknaden som levererar 3D-printade detaljer till automationsindustrin, och då framförallt inom fordonsindustrin. Med vår första investering Hösten 2018, i en plastkomposit printer, kan vi nu 3D-printa detaljer som har 20% högre sträckgräns än aluminium och är lättare än aluminium.

Vi tror att inom några år kommer 3D-printing att ta stora andelar av marknaden inom automationsindustrin där människan med hjälp av verktyg skall hantera slutprodukten.

Kompetensen att modifiera 3D-underlag direkt från kunderna gör att vi kan minimera kundens arbete vid förbättringar och korrigeringar.